API Products

Summary
Interfejs techniczny wymagany do działania pozostałych interfejsów API: AIS, PIS.

Interfejs API umożliwia przesłanie danych zgody i przeprowadzenie identyfikacji aplikacji za pomocą identyfikatora klienta i tajnego unikalnego klucza klienta.
A w kolejnym kroku umożliwia uzyskanie dostępu do wnioskowanej usługi.

Dostęp do tego interfejsu API ograniczony jest jedynie do Dostawców Usług posiadających stosowne zezwolenie na świadczenie usług AIS, PIS, CAF lub potwierdzenie złożenia takiego wniosku.

Interfejs API został opracowany na podstawie standardu PolishAPI w wersji 2.1.1
Więcej informacji na temat standardu PolishAPI znajduje się tutaj (https://polishapi.org/)

Confirmation of the Availability of Funds (CAF) – usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej, zdefiniowana w art. 65 PSD2.

Dostęp do tego interfejsu API ograniczony jest jedynie do Dostawców Usług posiadających stosowne zezwolenie na świadczenie usług CAF lub potwierdzenie złożenia takiego wniosku.

Do korzystania z interfejsu API wymagany jest ważny certyfikat, służący do wzajemnej identyfikacji w interfejsie XS2A, otrzymany od kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, spełniającego wymogi regulacyjne w obszarze

Payment Initiation Services (PIS) – usługa inicjowania transakcji płatniczej, zdefiniowana w art. 67 PSD2.

Interfejs API umożliwia zainicjowanie wykonania przelewu pojedynczego:

  • z datą bieżącą
  • przelew krajowy (Elixir lub Express Elixir)
  • przelew krajowy do Organu Podatkowego/Izby Celnej w Polsce
  • przelew zagraniczny (SWIFT, SEPA)
  • zlecenia stałego z częstotliwością realizacji (1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok)

Interfejs API umożliwia także uzyskanie informacji o statusie transakcji

Dostęp do tego interfejsu API ograniczony jest jedynie do Dostawców