API Products

0
No votes yet

PIS - Payment Initiation Services (1.5.5)(1 API included)

Payment Initiation Services (PIS) – usługa inicjowania transakcji płatniczej, zdefiniowana w art. 67 PSD2.

Interfejs API umożliwia zainicjowanie wykonania przelewu pojedynczego:

  • z datą bieżącą
  • przelew krajowy (Elixir lub Express Elixir)
  • przelew krajowy do Organu Podatkowego/Izby Celnej w Polsce
  • przelew zagraniczny (SWIFT, SEPA)
  • zlecenia stałego z częstotliwością realizacji (1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok)

Interfejs API umożliwia także uzyskanie informacji o statusie transakcji

Dostęp do tego interfejsu API ograniczony jest jedynie do Dostawców Usług posiadających stosowne zezwolenie na świadczenie usług PIS lub potwierdzenie złożenia takiego wniosku.

Do korzystania z interfejsu API wymagany jest ważny certyfikat, służący do wzajemnej identyfikacji w interfejsie XS2A, otrzymany od kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, spełniającego wymogi regulacyjne w obszarze usługa zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Certyfikat ten dodatkowo powinien spełniać wymagania zdefiniowane w RTS oraz specyfikacji technicznej ETSI (TS 119 495).

Interfejs API został opracowany na podstawie standardu PolishAPI w wersji 2.1.1 Więcej informacji na temat standardu PolishAPI znajduje się tutaj (https://polishapi.org/)

0
No votes yet

CAF - Confirmation of Availability of Funds (1.5.5)(1 API included)

Confirmation of the Availability of Funds (CAF) – usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej, zdefiniowana w art. 65 PSD2.

</br> Dostęp do tego interfejsu API ograniczony jest jedynie do Dostawców Usług posiadających stosowne zezwolenie na świadczenie usług CAF lub potwierdzenie złożenia takiego wniosku.

</br> Do korzystania z interfejsu API wymagany jest ważny certyfikat, służący do wzajemnej identyfikacji w interfejsie XS2A,</br> otrzymany od kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, spełniającego wymogi regulacyjne w obszarze usługa zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. </br> Certyfikat ten dodatkowo powinien spełniać wymagania zdefiniowane w RTS oraz specyfikacji technicznej ETSI (TS 119 495).

</br> Interfejs API został opracowany na podstawie standardu PolishAPI w wersji 2.1.1</br> Więcej informacji na temat standardu PolishAPI znajduje się tutaj (https://polishapi.org/)

0
No votes yet

AS - Authorization Service (1.5.5)(2 APIs included)

Interfejs techniczny wymagany do działania pozostałych interfejsów API: AIS, PIS.

Interfejs API umożliwia przesłanie danych zgody i przeprowadzenie identyfikacji aplikacji za pomocą identyfikatora klienta i tajnego unikalnego klucza klienta. A w kolejnym kroku umożliwia uzyskanie dostępu do wnioskowanej usługi.

Dostęp do tego interfejsu API ograniczony jest jedynie do Dostawców Usług posiadających stosowne zezwolenie na świadczenie usług AIS, PIS, CAF lub potwierdzenie złożenia takiego wniosku.

Interfejs API został opracowany na podstawie standardu PolishAPI w wersji 2.1.1 Więcej informacji na temat standardu PolishAPI znajduje się tutaj (https://polishapi.org/)

0
No votes yet

AIS - Account Information Services (1.5.5)(1 API included)

Account Information Service (AIS) – usługa dostępu do informacji o rachunku, zdefiniowana w art. 66 PSD2.

Interfejs API umożliwia:

  • uzyskanie wybranych informacji dotyczących rachunku płatniczego
  • uzyskanie danych dotyczących historii transakcji
  • uzyskanie danych szczegółów operacji Interfejs zapewnia również mechanizmy filtrowania danych

Dostęp do tego interfejsu API ograniczony jest jedynie do Dostawców Usług posiadających stosowne zezwolenie na świadczenie usług AIS lub potwierdzenie złożenia takiego wniosku.

Do korzystania z interfejsu API wymagany jest ważny certyfikat, służący do wzajemnej identyfikacji w interfejsie XS2A, otrzymany od kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, spełniającego wymogi regulacyjne w obszarze usługa zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Certyfikat ten dodatkowo powinien spełniać wymagania zdefiniowane w RTS oraz specyfikacji technicznej ETSI (TS 119 495).

Interfejs API został opracowany na podstawie standardu PolishAPI w wersji 2.1.1 Więcej informacji na temat standardu PolishAPI znajduje się tutaj (https://polishapi.org/)